ZSM

De Wissel maakt deel uit van de Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM). De ZSM bestaat uit diverse scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Zeeland.

Deze onderwijsinstellingen hebben op 21 juli 2011 de handen ineengeslagen en hebben besloten intensief te gaan samenwerken om iedere leerling maatwerk te kunnen bieden, op weg naar een duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs of dagbesteding.

De aan het samenwerkingsverband deelnemende scholen, willen samen zorgen voor maatwerk zodat per leerling de juiste aanpak wordt gerealiseerd op (weg naar) de arbeidsmarkt of in de samenleving.

Elke school heeft zijn eigen onderwijsaanbod en (arbeids)toeleidende activiteiten en stelt die ook beschikbaar voor kinderen van andere scholen. Dit houdt concreet in dat kinderen van de ene school gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld certificaatopleidingen en trajecten in een andere school. De website van de ZSM is te vinden via  www.zsm.nu

De werkzaamheden van de ZSM zijn mogelijk dankzij subsidies van de Provincie Zeeland en de verschillende gemeenten op Walcheren, De Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen.