Wanneer mag je verlof aanvragen?

In principe krijgen leerlingen geen vrij buiten de vakanties om.

In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. De directie bepaalt of dit wordt toegestaan.

U kunt een verzoek indienen via een formulier dat bij de directie ingeleverd moet worden.

Uw zoon of dochter kan dit formulier vragen bij de administratie.

Verlof wegens vakantie is sowieso niet mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar.