ESF-subsidie

Sinds 1 oktober 2014 maakt De Wissel, samen met alle andere praktijkscholen van de Zeeuwse Stichting Maatwerk én de arbeidsmarktregio Zeeland (dat zijn alle samenwerkende gemeenten), gebruik van een subsidie die wordt verstrekt door “Europa”, een zgn. ESF-subsidie.

ESF+

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Deze subsidie wordt bij ons op school ingezet voor activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.