Onderwijs moet passen bij de interesses/passies van de leerling, maar ook bij wat hij kan en bij wat hij nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Met andere woorden: het onderwijs moet persoonlijk zijn.

Big Picture Learning is een van origine Amerikaanse onderwijsfilosofie.
Big Picture Learning heeft tien kenmerken. Vanuit het oogpunt van de leerling worden die als volgt beschreven:

De 10 van BPL

1. Werken vanuit een PLP
Je werkt vanuit een persoonlijk leerplan (PLP). Daarin staat aan welke doelen je gaat werken op verschillende gebieden. Je maakt je PLP met je coach. Daarna kan je het met je ouder(s)/verzorger(s) en (als je die hebt) je stagebegeleider bespreken.

2. Leren in de echte wereld
Leren doe je niet alleen op school, maar ook in de echte wereld.
In de eerste fase begin je met een meeloopdag. Als je in de beroepsoriënterende fase komt, ga je beroepsstages doen bij een bedrijf of instelling. We vinden het belangrijk dat jouw stage voortkomt uit jouw passie. Ook op school sluiten we aan bij de echte wereld, bijvoorbeeld door opdrachten buiten school te doen en opdrachten voor bedrijven uit te voeren.

3. Betekenisvol beoordelen van resultaten
In de coachgesprekken met je coach spreek je af aan welke doelen je gaat werken. Je wordt beoordeeld op grond van afgesproken persoonlijke resultaten. De certificaten en andere bewijzen waar je trots op bent, worden bewaard in een portfolio.

4. Een vaste coachgroep met een vaste coach
We streven ernaar dat je de eerste twee of drie jaar op De Wissel in dezelfde
coachgroep blijft en dezelfde coach houdt. De coach leert jou en je ouder(s)/
verzorger(s) goed kennen en kan jou daardoor beter begeleiden. Pas wanneer je naar de bovenbouw gaat, wissel je van groep en coach.

5. Kleinschalige schoolorganisatie
De school heeft ca. 131 leerlingen. Om persoonlijk onderwijs mogelijk te maken, moeten de coachgroepen klein zijn: het liefst niet groter dan 20 leerlingen. Je hebt dan met leerlingen uit andere stamgroepen les die dezelfde praktijkvakken hebben gekozen. Docenten /coaches maken deel uit van een leerteam. In deze leerteams overleggen ze regelmatig met elkaar over leerlingen, stage, activiteiten en onderwijszaken.

6. Bouwen aan schoolcultuur
We vinden het belangrijk dat iedereen zich betrokken voelt bij de school. We
beginnen en eindigen de dag daarom samen: de medewerkers van de school met een “check-in” en een dagevaluatie.
De leerlingen starten met een “check-in” en eindigen met een “check-out” in de eigen coachgroep.
Minimaal een keer per maand doen we een zgn. “Pick Me Up”. Dit is een moment aan het begin van de dag waarin met alle leerlingen en docenten aandacht is voor bepaalde onderwerpen of dingen waar je trots op bent en die je wilt laten zien. Er wordt gewerkt aan een veilige en respectvolle cultuur; iedereen voelt zich fijn en neemt zijn of haar verantwoordelijkheid. Als leerling kun je meedenken en praten over schoolzaken in de leerlingenraad, en als ouder/verzorger in de medezeggenschapsraad.

7. Betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s)
Ouder(s)/verzorger(s) worden actief betrokken bij wat de leerlingen dagelijks
doen. Tijdens de gesprekken en presentaties op school praten zij mee over de ontwikkeling van hun kinderen. Ook zien wij graag dat ouder(s) meedenken en -praten over schoolzaken in de medezeggenschapsraad. (MR)

8. Loopbaanondersteuning
We vragen je vaak wat je na school wilt gaan doen en praten daar met jou en je ouder(s) over. Door de stages ontdek je wat je leuk vindt en wat bij je past. We begeleiden je naar werk en soms een vervolgopleiding. Ook nadat je van school bent gegaan, volgen wij hoe het met je gaat. Dit noemen we nazorg.

9. Voortdurende professionele ontwikkeling
Op school vragen we ons steeds af: ‘Doen we de goede dingen? ’en ‘Doen we de dingen goed?’ Als het nodig is, stellen we het schoolbeleid bij. Alle medewerkers van de school worden jaarlijks bijgeschoold tijdens verschillende bijeenkomsten en studiedagen. We leren van elkaar, maar ook van mensen van buiten de school.

10. Leiderschap en ondernemerschap stimuleren en ontwikkelen
We vinden het belangrijk dat je zelf in actie komt. Hierin zullen we je stimuleren. Jouw ideeën zijn belangrijk.