Presenteren

In de coachgesprekken met de coach spreekt de leerling zijn leerdoelen af en wordt beoordeeld op grond van afgesproken persoonlijke resultaten. De opbrengsten zoals behaalde certificaten en andere bewijzen worden bewaard in een portfolio.

Op De Wissel houden leerlingen drie presentaties per jaar en hebben zij een voortgangsgesprek. Leerlingen nodigen hiervoor ouders/verzorgers, familieleden en begeleiders uit die belangrijk zijn voor het leerproces. Tijdens een presentatie leggen leerlingen verantwoording af hoe zij aan hun Plan hebben gewerkt.
Leerlingen vertellen aan welke onderdelen zij gewerkt hebben, maar leren ook te reflecteren op het leerproces. Vragen als “wat ging goed?“ en “waar moet nog aan gewerkt worden?” komen hierin veelvuldig terug.

Het proces is even belangrijk als het resultaat. Daarna maken leerlingen samen met ouders/ verzorgers, coach en stagebegeleider een nieuw Plan voor de volgende periode.

Wanneer zijn de presentatieweken?

Week 1: 27 november t/m 1 december 2023

Week 2: 18 maart t/m 22 maart 2024

Week 3: 24 juni t/m 28 juni 2024

De precieze datum en tijd spreken we tijdig af.