Toelatingsprocedure

1. De IB-er/leerkracht groep 7/8 neemt contact op met de zorgcoördinator van De Wissel voor een eerste screening van de leerling. Dit kan gedurende het gehele schooljaar, we denken graag met jullie mee.
2. Wanneer de zorgcoördinator mogelijkheden ziet brengt zij de leerling in bij de CvB (Commissie van Begeleiding) van praktijkschool De Wissel. De CvB bestaat uit een gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werker en zorgcoördinator.
3. Indien de gehele CvB mogelijkheden ziet wordt de leerling uitgenodigd voor een kennismaking op De Wissel.
4. Deze kennismaking bestaat uit een kennismakingsgesprek met de zorgcoördinator en een rondleiding op De Wissel (voor de leerling, ouder(s)/verzorger(s)i en uiteraard zijn de IB-er/leerkracht ook welkom).
5. Het inschrijf- en aanmeldformulier, een toestemmingsformulier en de schoolgids worden meegegeven tijdens de kennismaking.
6. De leerling wordt uitgenodigd voor een SCICA (Semigestructureerd Klinisch Interview voor Kinderen en Adolescenten) door de gedragswetenschapper.
7. De ouders worden uitgenodigd voor de sociale anamnese door de schoolmaatschappelijk werker.
8. Wanneer het inschrijf- en aanmeldformulier ontvangen is, wordt de aanleverende school middels het toestemmingsformulier verzocht om relevante gegevens aan te leveren.
De volgende informatie is nodig om een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aan te vragen:
• het onderwijskundig rapport (OKR)/ ontwikkelingsperspectief(plan) OP(P) met daarin de relevante gegevens van de leerling;
• cognitieve (IQ), didactische (methode (on) afhankelijke toetsen), gegevens;
• praktische/medische, sociaal-emotionele/gedragsmatige (onder andere werkhouding), informatie;
• eventuele betrokken hulpverlening,
• eventuele diagnoses en
• eventuele bijzonderheden.
9. Met deze informatie wordt een start-OP opgesteld door De Wissel. Het start-OP wordt via de e-mail toegezonden aan ouders, evenals een aanvullende pagina t.b.v. de Commissie Toewijzing van Ondersteuning (CTO). Ouders krijgen zeven dagen de tijd om eventuele wijzigingen door te geven (anders wordt er vanuit gegaan dat ouders akkoord gaan met de inhoud). Het start-OP wordt uitgedraaid voor in het dossier en wordt ondertekend wanneer ouders op oudergesprek komen in de eerste schoolweek.
10. De aanvraag voor de TLV (het start-OP en verdere relevante informatie) wordt digitaal verzonden naar de CTO.
11. Indien de CTO akkoord is, geeft de CTO een TLV af en deze wordt direct toegestuurd naar ouders. Er wordt ook een exemplaar naar De Wissel gestuurd.
Een leerling voor praktijkonderwijs
• heeft een IQ tussen de 55 en 80;
• heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen: begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en/of inzichtelijk rekenen (waarvan één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen moet zijn).
Instroom vanuit groep 7 is mogelijk.
Contra-indicatie: Externaliserende en internaliserende problematiek (bijvoorbeeld gedragsproblemen of psychiatrische problematiek).

Veronique van Garsel (zorgcoördinator),
v.garsel@ozeo.nl 06-43795894