Waar komen de leerlingen terecht na De Wissel?

Onze leerlingen kunnen op één van de de volgende manier de school verlaten:

  • met een baan
  • met een baan en leren (BBL)
  • naar het MBO (BOL)
  • met beschut werk (extra ondersteuning door jobcoaching)
  • dagbesteding

In de afbeelding is te zien hoe de uitstroom was in 2021.