Partners van De Wissel

De scholen waar we een intensieve samenwerking mee hebben zijn:

  • Pontes > PRO-VMBO: leerling volgen lessen op De Wissel én op het Goese Lyceum, locatie Bergweg
  • De Sprienke: leerlingen …
  • Deltaschool: leerlingen..
  • Scalda: PRO-MBO: leerlingen volgen lessen op De Wissel én op Scalda